ნაგავსაყრელის მშენებლობა პროტესტის ფონზე
საზოგადოება