ოცნების ქალაქში კორპუსების მშენებლობა იწყება
საზოგადოება