გარე სამყაროსთან დამაკავშირებელი ერთადერთი გზა, რომელიც ტყეში გადის
საზოგადოება