საქართველოს მოქალაქეების სარჩელი პარლამენტის წინააღმდეგ ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
სამართალი