სახალხო დამცველი ანტიდისკრიმინაციული კანონის 3 წლიან მუშაობას აფასებს
საზოგადოება