15 მომხრე და არცერთ წინააღმდეგი - აჭარის მომდევნო წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია
პოლიტიკა