აშშ საქართველოს ხელისუფლებას პოლიტიკურად მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების უზრუნველყოფისკენ მოუწოდებს
საზოგადოება