კერძო ბაღები საქმიანობის განახლებას ითხოვენ
საზოგადოება