არჩილ ჩიქოვანი ფაქტების გარეშე ამტკიცებს, რომ აჭარაში ამომრჩეველთა აქტივობა ნორმალურია
არჩევნები