ტურისტულ ლოკაციად ქცეული „ჯარას“ სკის მეურნეობა
ამბები მთიდან