ძვლის ტვინის ტრანსპალნტაციის დაფინანსება იზრდება
საზოგადოება