დახარჯული ფული და შუახევის სოფლები უწყლოდ
საზოგადოება