საქართველოს პრეზიდენტი უესტ პოინტის ასადემიას ეწვია
საზოგადოება