1 ნოემბრიდან ჯარისკაცის ანაზღაურება იზრდება
ეკონომიკა