გომარდულის განაშენიანების გეგმა და არქიტექტურული დიზაინი მომზადდა
ეკონომიკა