საფრანგეთის სკოლებში მობილურის გამოყენება აიკრძალა
განათლება