აჭარაში, სერვისის გაუმჯობესების მიზნით ტრენინგები გრძელდება
საზოგადოება