აჭარა საკეისრო კვეთების მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა
საზოგადოება