პირბადის გამოყენება მხოლოდ სურვილზეა დამოკიდებული
საზოგადოება