მრავალშვილიანი დედა თავშესაფრის გარეშე რჩება
საზოგადოება