სამედიცინო დაწესებულებებში სოციალურ დისტანციას არ იცავენ
ჯანდაცვა