შაბათი 25, მაისი 2019

ბათუმის საკრებულოს ხდომა ხმაურის ფონზე

09, აგვისტო 2018 20:31:00

ბათუმში შესაძლოა დავით აღმნაშენებლის ძეგლი განთავსდეს. ინიციატივას ქალაქის წარმომაგენლობითმა ორგანომ მხარი დაუჭირა, თუმცა ახლა სადაოდ მისი განთავსების ადგილია. ოპოზიცია პროცესში ბათუმელების ჩართულობის აუცილებლობას ხედავს. გაითვალისწინებს თუ არა საკრებულო ამ შენიშვნას?