საქართველო ინტერნეტის თავისუფლების ინდექსით მსოფლიო ათეულშია
ეკონომიკა