სამშაბათი 21, მაისი 2019

რამდენად უსაფრთხოა მეორეული ტანსაცმელი

13, ივნისი 2018 20:03:00

მეორეული    ტანსაცმელი,     რომელიც    შესაძლოა    თქვენი ჯანმრთელობისთვის    საზიანო     იყოს.    რამდენად    კონტროლდება იმპორტირებული     საქონელი    და    რა    რისკები    არსებობს ჰიგიენური    ნორმების    დაუცველობის    შემთხვევაში ?

 


დღის ამბები