ორსულებისთვის ვაქცინაციას სახელმწიფო უფასოდ უზრუნველყოფს
საზოგადოება