მუნიციპალურ ტრანსპორტში თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში პირი 20 ლარით დაჯარიმდება
საზოგადოება