საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა
საზოგადოება