33 მილიონ ლარზე მეტი ბათუმის მუნიციპალური იურიდიული პირების შენახვას ხმარდება
პოლიტიკა