პირველად ქართული პოლიფონიის ლარინგოფონებით შესწავლა
კულტურა