ქალები, რომლებიც სტერეოტიპებს ამსხვრევენ და სირთულეებს არ უშინდებიან
საზოგადოება