საავტომობილო გზა, რომელიც სახლამდე ვერ მიდის
საზოგადოება