დახარჯული მილიონები და ტროტუარები ქობულეთში უსინათლოთა ბილიკის გარეშე
საზოგადოება