ციტრუსის საექსპორტო დოკუმენტაციის დამზადების ტარიფები განახევრდა
საზოგადოება