2019 წლის 27 ნოემბრიდან, საქართველო ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯომარე ქვეყანა გახდა
საზოგადოება