პედაგოგები სსმ მოსწავლეებს სკოლის დატოვებას აიძულებენ
განათლება