პროექტი-აჭარის დაცული ტერიტორიების გაფართოება და მათი მართვის დახვეწა
კულტურა