ორი მილიონი ევრო ქედას და მოსახლეობა დაფინანსების მოლოდინში
საზოგადოება