დახარჯული მილიონები და სოფლები უწყლოდ შუახევში
პოლიტიკა