რა გამოწვევევის წინაშე დგას კონსტიტუციური კანონიერება საქართველოში?
პოლიტიკა