მორიგი მსხვერპლი მშენებლობაზე - ფაქტის მოკვლევა დაწყებულია
საზოგადოება