სიტყვიერი დაპირისპირება ბათუმის მერიასთან
პოლიტიკა