აჭარის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები პირველი მოსმენით უკვე დამტკიცებულია
პოლიტიკა