17 წლის ჩათვლით ყველა ბავშვი დახმარებას მიიღებს
პოლიტიკა