საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა ამომრჩეველთა მოსყიდვის ელემენტებით
პოლიტიკა