უსკოს ისევ პარმენ ჯალაღნია უხელმძღვანელებს
პოლიტიკა