ოცნების ქალაქის პროექტზე ამხანაგობა „ინჟარქიტექტი“ იმუშავებს
საზოგადოება