ოთხშაბათი 21, აგვისტო 2019

პოლიეთინელის ავზების საწარმო

27, მაისი 2019 20:03:00

ბათუმში პოლიეთინელის წყლის ავზების საწარმო გაიხსნა. იტალიური წარმოების დანადგარებით განახლებულ საწარმოში 10 ათას ლიტრამდე მოცულობის დანადგარები დამცავი ბარიერები და პოლიეთინელის სხვა პროდუქციის წარმოება მოხდება.  პროექტი კომპანია „ნოვა“ EBDR-ის მხარდაჭერით განხორციელდა, რომლის ფარგლებშიც შპს-ემ 10 საწარმოო ხაზი დანერგა.