საეჭვო გარემოებები დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში
საზოგადოება