ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019

შშმ სტატუსის განსაზღვრის ახალი საპილოტე პროგრამა

05, სექტემბერი 2019 21:20:00

 შშმ პირთა სტატუსის განსაზღვრის ახალი სოციალური მოდელის პილოტირება აჭარაში. პროგრამა დაიწყო. მასში რეგიონის  მასშტაბით ექვსი სამედიცინო დაწესებულებაა ჩართული. პროექტის ფარგლებში, შშმ პირის მქონე ან სტატუსის მაძიებელთა სოციალური საჭიროების ფუნქციონირების შეფასება ხდება.  რისი საშუალებითავ ფასდება, როგორ უშლის ხელს საკუთარი დიაგნოზი ინდივიდს ფუნქციონირებაში. პილოტი მიმდინარე წლის აპრილში დაიწყო.

 


დღის ამბები