ქობულეთის მომავალი წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა
პოლიტიკა